Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 04/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków różnych

 

Termin złożenia ofert: 05.03.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 03/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych

 

!!! ZMIANA !!! Termin złożenia ofert: 01.03.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,00 m2 znajdujących się na I piętrze Pawilonu A Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 26.02.2021 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 02/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych winylowych

 

Termin złożenia ofert: 16.03.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu „Przepis na Opiekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

Termin złożenia ofert: do dnia 11.02.2021 r. do godz. 10.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.02.2021 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 01 2021 ogłoszenie (233 KB)

document 2021 01 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1,00 MB)

document 2021 01 załącznik nr 1 formularz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1003 KB)

document 2021 01 załącznik nr 2 warunki udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1002 KB)

document 2021 01 załącznik nr 3 doświadczenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (1004 KB)

document 2021 01 załącznik nr 4 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach projektu Przepis na opieke (40 KB)

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 01/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego

 

!!! ZMIANA !!! Termin złożenia ofert: 16.02.2021 r. do godz. 11:00