KOMUNIKAT DYREKTORA
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
(dawniej III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi)

w sprawie planowanego zniszczenia archiwalnej dokumentacji medycznej z 1995 roku pacjentów leczonych w Szpitalu dr. Jonschera przy ul. Milionowej 14, Szpitalu dr. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 i w Przychodni Lecznicza (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58) oraz  możliwości odbioru indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przewidzianej do zniszczenia.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 159 z późn. zm.) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14,  93-113 Łódź, informuje, że planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej z 1995 roku pacjentów leczonych w Szpitalu dr. Jonschera przy ul. Milionowej 14, w Szpitalu dr. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9 i  w Przychodni Lecznicza (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58). Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu) mogą odebrać dokumentację po uprzednim kontakcie z pracownikiem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej (nr tel. 42 672 19 34).

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji należy kierować na adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź – Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Centrum, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upoważnieniem pacjenta w przypadku osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu pacjenta) oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru dokumentacji.

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi po dniu 20 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 z późn. zm.) jednostki administracji publicznej, instytucje oraz określone firmy muszą posiadać internetowy Biuletyn Informacji Publicznej.

System ten ma zawierać wymienione w ustawie informacje do których będą mieć dostęp wszyscy zainteresowani.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Uwaga!

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (więcej informacji -  http://bip.jonscher.pl/index.php/polityka-prywatnosci)
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie.

Wprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw w zakresie plików cookies.

Logowanie