Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 z późn. zm.) jednostki administracji publicznej, instytucje oraz określone firmy muszą posiadać internetowy Biuletyn Informacji Publicznej.

System ten ma zawierać wymienione w ustawie informacje do których będą mieć dostęp wszyscy zainteresowani.