Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej

Termin złożenia ofert: 12.11.2021 r. godz. 14:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
nabór na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Neurologicznego i Udarowego

Termin złożenia ofert: 12.11.2021 r. godz. 14:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 40/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego

 

Termin złożenia ofert: 30.09.2021 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: 

wykonywanie przez techników elektroradiologii badań rentgenowskich oraz tomografii komputerowej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: do dnia 19.10.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.10.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 12 2021 ogłoszenie (181 KB)

document 12 2021 SWKO wykonywanie przez techników elektroradiologii (149 KB)

document 12 2021 Formularz ofertowy (44 KB)

document 12 2021 wzór umowy (129 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 05.10.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.10.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE (2)

pdf 11 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (2) (140 KB)

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE

pdf 11 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (139 KB)

 

 

 

pdf 11 2021 ogłoszenie (181 KB)

document 11 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (143 KB)

document 11 2021 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (41 KB)

document 11 K 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (153 KB)

document 11 Z 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (146 KB)

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 39/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie szczepionek czterowalentnych przeciw grypie dla dorosłych.

 

Termin złożenia ofert: 07.10.2021 r. do godz. 11:00