Władze i ich kompetencje

Skład i zmiany w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy Centrum

Dyrektor Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. Karola Jonschera
mgr Konrad Łukaszewski

 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
lek. Kamil Szyszow

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania
mgr Michał Banaś

 

Główny Księgowy
mgr Ewa Lisowska

Przełożona Pielęgniarek
mgr Bernarda Pruś-Dobras

Kierownik Działu Zarządzania Jakością
mgr Dagmara Bednarek

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl