Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna, zadania działów i komórek organizacyjnych Centrum

Oddziały Szpitalne

Szpital dr. K. Jonschera - Oddziały szpitalne (Łódź, ul. Milionowa 14):

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
  Ordynator – lek. Halina Kowalczyk
 • Oddział Neurologiczny
  Ordynator – dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • Oddział Udarowy
  Ordynator – dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • Oddział Okulistyczny
  Kierownik - dr n. med. Sławomir Cisiecki 
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
  Kierownik - dr n. med. Włodzimierz Koptas
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  Kierownik – dr n. med. Sławomir Wierzbicki
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Kierownik - dr n. med. Norbert Wachowicz
 • Oddział Rehabilitacyjny
  Ordynator – prof. nadzw. dr hab.n. med. Elżbieta Miller
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  Ordynator – prof. nadzw. dr hab.n. med. Elżbieta Miller
 • Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 
  Kierownik - prof. nadzw. dr n. med. Sławomir Jędrzejczyk
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć
  p.o. Ordynatora - dr. n. med. Juliusz Januszewski

Szpital dr. H. Jordana - Oddziały szpitalne (Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9):

 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
  Ordynator – dr n. med. Monika Rynkowska-Kidawa
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii
  Ordynator – lek. Anna Rżanek

Poradnie Specjalistyczne

Szpital dr. K. Jonschera - Przychodnia Przyszpitalna (Łódź, ul. Milionowa 14):

 • Endokrynologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Kardiologiczna
 • Neurologiczna
 • Stwardnienia Rozsianego
 • Pulmonologiczna
 • Chirurgii Ogólnej
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Okulistyczna
 • Rehabilitacyjna
 • Ginekologiczna 
 • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Szpital dr. H. Jordana - Przychodnia Przyszpitalna (Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9):

 • Geriatryczna 
 • Diabetologiczna *
 • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

* koszt wizyty: 65 zł

Przychodnia Lecznicza - Przychodnia Specjalistyczna (Łódź, ul. Lecznicza 6):

 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dorosłych
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Fizjoterapia dla Dzieci i Dorosłych
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych 

Pracownie

Szpital dr. K. Jonschera - Pracownie (Łódź, ul. Milionowa 14):

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej:
  • Pracownia USG,
  • Pracownia Tomografii Komputerowej,
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
 • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych
 • Pracownia EEG
 • Pracownia EMG

Przychodnia Lecznicza - Pracownie (Łódź, ul. Lecznicza 6):

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej:
  • Pracownia USG
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
 • Gabinet EEG

Szpital dr. H. Jordana - Pracownie (Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9):

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej:
  • Pracownia USG
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Przychodnia Lecznicza - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ul. Lecznicza 6)
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Punkt Szczepień (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań (ul. Lecznicza 6 i Zarzewska 56/58)
 • Gabinety Medycyny Szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych

Telefony:

Szpital K. Jonschera ul. Milionowa 14 - kliknij tutaj: http://www.jonscher.pl/p,ul_milionowa_14

Szpital H.Jordana ul. Przyrodnicza 7/9 - kliknij tutaj: http://www.jonscher.pl/p,ul_przyrodniczka_79

Przychodnia Lecznicza ul. Lecznicza 6 - kliknij tutaj: http://www.jonscher.pl/p,ul_lecznicza_6

Przychodnia Lecznicza, ul. Zarzewska 56/58 - kliknij tutaj: http://www.jonscher.pl/p,ul_zarzewska_5658

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl