Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 06/2022
Złożenie ofert: 08.03.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 08.03.2022 r. do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy oraz maszyn vendingowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 07/2022
Złożenie ofert: 23.03.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 23.03.2022 r. do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 04/2022
Złożenie ofert: 08.03.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 08.03.2022 r. do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 01/2022
Złożenie ofert: 01.02.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 01.02.2022 r. do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi pralniczej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej, nakładek na mopy oraz maszyn vendingowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 02/2022
Złożenie ofert: 15.02.2022 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 15.02.2022 r. do godz. 11:30

Strona 3 z 4

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl