Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie gwoździ, wkrętów oraz płytek ortopedycznych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 12/2022
Złożenie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługę wsparcia gwarancyjnego macierzy dyskowej

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 13/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S)

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 16/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 25.05.2022 do godz. 10:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 25.05.2022 do godz. 10:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu medycznego

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 10/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 06.04.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 06.04.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu medycznego

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 14/2022
Złożenie ofert: 25.04.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 25.04.2022 do godz. 11:30

Strona 1 z 3

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl