Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 27/2022

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP.

Link do treści postępowania: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml/public/postepowanie?postepowanie=32156545

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl