Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych (Nr postępowania: 21/2022)

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 21/2022
Złożenie ofert: 13.06.2022 do godz. 11:00 
Otwarcie ofert: 13.06.2022 do godz. 11:30

 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/2022

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę spirometru diagnostycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 22.06.2022 r. do godz. 11:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie gwoździ, wkrętów oraz płytek ortopedycznych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 12/2022
Złożenie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 25.05.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługę wsparcia gwarancyjnego macierzy dyskowej

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 13/2022
Złożenie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: Zmiana terminu: 19.05.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych (Nr postępowania: 18/2022) - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!!!!

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 18/2022
Złożenie ofert: 03.06.2022 do godz. 11:00  (ZMIANA TERMINU!!!)
Otwarcie ofert: 03.06.2022 do godz. 11:30  (ZMIANA TERMINU!!!)

 

Strona 1 z 4

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl