Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa mobilnego aparatu RTG

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
Numer postępowania 24/2022
Złożenie ofert: 17.08.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 17.08.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 27/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 26/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


Dostawa licencji na aktualizację słownika leków „Bazyl” i moduł ,,Zdarzenia Medyczne”, wdrożenie licencji oprogramowania „e-rejestracja” oraz dostawa drukarek - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!!!!

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 25/2022
Złożenie ofert: 28.07.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 28.07.2022 do godz. 11:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 22/2022
Złożenie ofert: 14.07.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert: 14.07.2022 do godz. 11:30

Strona 1 z 5

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl