Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa pawilonu „B” na terenie Miejskiego Centrum Medycznego dr. Karola Jonschera w Łodzi – etap II

 

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 46/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku.

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 45/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa poprawy bezpieczeństwa sieci wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu oraz dostawa serwera.

 

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 44/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych.

Tryb postępowania postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
Numer postępowania 41/2022

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie endoprotez oraz systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran.

Tryb postępowania postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Numer postępowania 40/2022

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl