Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych i histopatologicznych na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 20.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 17 2021 ogłoszenie o wyborze (227 KB)

 

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

pdf 17 2021 histopatologia odpowiedzi (315 KB)

 

pdf 17 2021 Ogłoszenie (167 KB)

document 17 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych (158 KB)

document 17 2021 formularz ofertowy (45 KB)

document 17 2021 umowa wzór udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych (96 KB)

document Załącznik Nr 4 umowa powierzenia (486 KB)

document FD 379 Klazula informacyjna wzór do umowy (2,03 MB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl