Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

 

Termin złożenia ofert: do dnia 15.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE 

pdf 13 2021 ogł o wyborze (175 KB)

 

  pdf 13 2021 ogłoszenie (180 KB)

document SWKO 13 2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (132 KB)

document Zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

document Wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (147 KB)

document Wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (149 KB)

document Załącznik do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl