Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

 

Termin złożenia ofert: do dnia 08.12.2021 r. do godz. 13:00.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.12.2021 r. o godz. 13:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Ogłoszenie o wyborze 

pdf 16 2021 ogł o wyborze (181 KB)

 Zmiana terminu ogłoszenia o wyborze

pdf 16 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego 13 12 (140 KB)

pdf 16 2021 ogłoszenie (165 KB)

document 16 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii (126 KB)

document 16 2021 formularz ofertowy (77 KB)

document 16 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii (140 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl