Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 09.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 14 2021 ogł o wyborze (188 KB)

 

 

 

Zmiana terminu ogłoszenia o wyborze

  pdf 14 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego 23 12 (141 KB)

pdf 14 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego 21 12 (140 KB)

pdf 14 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (2)— 17 12 (140 KB)

pdf 14 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego 13 12 (141 KB)

 

pdf 14 2021 ogłoszenie poradnia neurologiczna (164 KB)

document 14 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(Poradnia) (124 KB)

document 14 2021 formularz ofertowy poradnia neurologiczna (51 KB)

document 14 K 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(Poradnia) (158 KB)

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl