Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 05.10.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.10.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 11 2021 Ogłoszenie o wyborze (177 KB)

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE (3)

pdf 11 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (3) (139 KB)

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE (2)

pdf 11 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (2) (140 KB)

 

ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA O WYBORZE

pdf 11 2021 informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników postępowania konkursowego (139 KB)

 

 

pdf 11 2021 ogłoszenie (181 KB)

document 11 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (143 KB)

document 11 2021 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (41 KB)

document 11 K 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (153 KB)

document 11 Z 2021 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (146 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl