Świadczenia medyczne

2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 na rzecz Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.05.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf Ogłoszenie o wyborze 05 2021 (177 KB)

 

pdf 2021 05 ogłoszenie (182 KB)

document 2021 05 SWKO udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (146 KB)

document 2021 05 załacznik nr 1 formularz udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie kwalifikacji do szczepien przeciwko COVID 19 (74 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 kontrakt (157 KB)

document 2021 05 wzór umowy kwalifikacja do szczepień przeciwko COVID 19 zlecenie (151 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl