Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne) na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 10/2022
Złożenie ofert: do dnia 23.06.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 23.06.2022 o godz. 13:00

Miejsce złożenia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE  pdf 10 2022 Ogłoszenie o wyborze (163 KB)  

pdf 10 2022 ogłoszenie (181 KB)

  document 10 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (143 KB)

  document 10 2022 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (42 KB)

  document 10 K 2022 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (156 KB)

  document 10 Z 2022 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii(leczenie szpitalne) (146 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl