Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 08/2022
Złożenie ofert: do dnia 24.03.2022 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 24.03.2022 o godz. 13:00

Miejsce złożenia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Załączniki:

pdf 08 2022 ogłoszenie (165 KB)

document 08 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (126 KB)

document 08 2022 formularz ofertowy (48 KB)

document 08 K 2022 wzór umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej (158 KB)

OGŁOSZENIE O WYBORZE  pdf 08 2022 ogłoszenie o wyborze (172 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl