Świadczenia medyczne

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Numer ogłoszenia 02/2022
Złożenie ofert: do dnia 24.01.2022 r. do godz. 12:30Zmiana terminu: do dnia 25.01.2022 roku do godz. 12:30
Otwarcie ofert: 24.01.2022 o godz. 13:00Zmiana terminu: 25.01.2022 roku o godz. 13:00

Miejsce złożenia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Miejsce otwarcia ofert:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

Załączniki:

pdf 02 2022 ogłoszenie (180 KB)

document 02 2022 SWKO świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (134 KB)

document 02 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (41 KB)

document 02 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (146 KB)

document 02 2022 zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (151 KB)

document 02 2022 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

ZMAINA OGŁOSZENIA  pdf 02 2022 zol zmiana ogłoszenia (203 KB)

OGŁOSZENIE o WYBORZE pdf 02 2022 ogł o wyborze (178 KB)

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl