O informacji publicznej

Odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Centrum

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Zgodnie z art. 13 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl