Mienie publiczne

Majątek Centrum służy wykonywaniu jego zadań publicznych. Majątek publiczny, którym dysponuje i zarządza Centrum

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl