Statut i regulaminy

Przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Centrum

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr LX/1425/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 roku.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LX/1425/17
z dnia:
15 listopada 2017 r.
Organ stanowiący:
Rada Miejska w Łodzi
Przechowuje:
Dyrektor MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
zmieniony dnia:

 

Dane adresowe

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

 +48 42 676 17 74 

 jonscher@jonscher.pl