Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 45/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dzierżawę urządzenia kopiująco - drukującego oraz sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do zaoferowanego urządzenia 

Termin złożenia ofert: 18.11.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 36/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 21.10.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zamówienia na usługi społeczne według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji nr 34/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usługi żywienia pacjentów i personelu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

!!!!ZMIANA TERMINU!!!! Termin złożenia ofert: 30.09.2021 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 32/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków

 

Termin złożenia ofert: 16.09.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 33/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych

 

ZMIANA TERMINU !!!: Termin złożenia ofert: 29.09.2021 r. do godz. 11:00