Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o przetargu nr 07/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: 03.06.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 09/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 16.06.2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nr 08/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 30.06.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 10/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych i baterii do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zmiana terminu składania ofert.!!!

Termin złożenia ofert: 04.08.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 11/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: 26.08.2020 r. do godz. 11:00