Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 43/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 16.12.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 46/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu medycznego

 

Termin złożenia ofert: 02.12.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 44/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie środków czystości i artykułów gospodarczych

 

Termin złożenia ofert: 06.12.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 45/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dzierżawę urządzenia kopiująco - drukującego oraz sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do zaoferowanego urządzenia 

Termin złożenia ofert: 18.11.2021 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 36/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizację odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: 21.10.2021 r. do godz. 11:00