Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o postępowaniach z bieżącego roku.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów, zmiany czy ogłoszenie wyników).


 

Ogłoszenie o przetargu nr 01/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 03.02.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 02/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, klipsów, tytanowych oraz innych materiałów medycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 05.02.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 03/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych: leczenia stwardnienia rozsianego, leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy, leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych oraz leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: 25.02.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 04/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych.

 

Termin złożenia ofert: 16.04.2020 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nr 05/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg - zamówienie na usługę społeczną zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro, pn.:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 22.04.2020 r. do godz. 11:00