Postępowania 2018

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
44.Sukcesywne dostarczanie leków różnych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (nr postępowania 44/2018) 02-01-2019 Udostępniony przez: Karolina Koroch Odsłon: 3550
38. Świadczenie kompleksowych usług sprzątania i transportu wewnątrzszpitalnego oraz usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych i higienicznych przy obsłudze pacjenta w Miejskim Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Nr postępowania: 38/2018) 22-11-2018 Udostępniony przez: Urszula Warda Odsłon: 1559
40. Dostawę aparatu angio-OCT do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Nr postępowania: 40/2018) 22-11-2018 Udostępniony przez: Karolina Koroch Odsłon: 1256
Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji): dźwigów, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN, sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych 19-11-2018 Udostępniony przez: Anna Skałban Odsłon: 1512
Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medyczne 16-10-2018 Udostępniony przez: Anna Skałban Odsłon: 2759
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego, licencji oprogramowania oraz dzierżawę urządzenia kopiująco - drukującego (Postępowanie nr 31/2018) 20-09-2018 Udostępniony przez: Anna Skałban Odsłon: 1699
Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Postępowanie nr. 33/2018) 05-09-2018 Udostępniony przez: Karolina Koroch Odsłon: 2819
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Postępowanie nr. 32/2018) 03-09-2018 Udostępniony przez: Karolina Koroch Odsłon: 2370
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi ( Nr. postępowania 30/2018) 31-08-2018 Udostępniony przez: Karolina Koroch Odsłon: 1820
Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych: leczenia stwardnienia rozsianego, leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy, leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych oraz leczenia neowaskularnej (wysiękowej) 31-07-2018 Udostępniony przez: Anna Skałban Odsłon: 1815