Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: 

wykonywanie przez techników elektroradiologii badań rentgenowskich oraz tomografii komputerowej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: do dnia 19.10.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.10.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 12 2021 Ogłoszenie o wyborze (181 KB)

 

 

pdf 12 2021 ogłoszenie (181 KB)

document 12 2021 SWKO wykonywanie przez techników elektroradiologii (149 KB)

document 12 2021 Formularz ofertowy (44 KB)

document 12 2021 wzór umowy (129 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 październik 2021 12:41 Anetta Rosiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 październik 2021 14:24 Anetta Rosiak