Świadczenia medyczne 2019

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Konkurs ofert 16/2019: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz pacjentów kierowanych przez zewnętrzne podmioty lecznicze na 17-12-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 559
Konkurs ofert 15/2019: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne)na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 17-12-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 731
Konkurs ofert 10/2019: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi w imieniu i na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 22-11-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 984
Konkur ofert 14/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyż 22-11-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 498
Konkurs ofert 201912 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 14-10-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 621
Odwołanie - Konkurs ofert na[201911]: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 04-10-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 645
Konkurs 09/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii oraz endoskopii na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 14-06-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 1012
Konkurs nr 07/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii (leczenie szpitalne) na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 11-04-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 887
Konkurs ofert: 08/2019 na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców 08-04-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 744
Konkurs ofert: 06/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców 22-03-2019 Udostępniony przez: Aleksandra Olewnik Odsłon: 856