Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 24.01.2022 r. do godz. 12:30.    do dnia 25.01.2022 roku do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.01.2022 r.     25.01.2022 roku o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

ZMAINA OGŁOSZENIA   pdf 02 2022 zol zmiana ogłoszenia (203 KB)

 

pdf 02 2022 ogłoszenie (180 KB)

document 02 2022 SWKO świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (134 KB)

document 02 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (41 KB)

document 02 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (146 KB)

document 02 2022 zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (151 KB)

document 02 2022 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 24.01.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.01.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

pdf 03 2022 ogłoszenie (180 KB)

document 03 2022 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 03 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

document 03 2022 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (150 KB)

document 03 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (145 KB)

document 03 2022 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Termin złożenia ofert: do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20.01.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

  pdf 01 2022 ogłoszenie (179 KB)

document 01 2022 SWKO świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 01 2022 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (41 KB)

document 01 2022 zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (151 KB)

document 01 2022 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (146 KB)

document 01 2022 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarach zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców na rzecz pacjentów  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 03.01.2022 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.01.2022 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE

pdf 23 2021 Ogłoszenie o wyborze (165 KB)

 

 

  pdf 23 2021 ogłoszenie (167 KB)

document 23 2021 SWKO udzielanie świadczeń NPL (161 KB)

document 23 2021 zał 1 formularz ofertowy NPL (35 KB)

document 23 2021zał 2 wzór umowy NPL (142 KB)

document 23 2021 Umowa powierzenia (480 KB)

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: do dnia 27.12.2021 r. do godz. 12:30.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.12.2021 r. o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, budynek administracyjny – sala konferencyjna

 

Informacje uzupełniające

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018r., poz.160 z późn.zm.) oraz Regulaminem ogłaszania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

  pdf 21 2021 ogł o wyborze (183 KB)  

 

  pdf 21 2021 ogłoszenie (179 KB)

document 21 2021 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (133 KB)

document 21 2021 zał 1 formularz ofertowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (40 KB)

document 21 2021 wzór umowa kontrakt udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (145 KB)

document 21 2021 wzór umowa zlecenie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (149 KB)

document 21 2021 zał do umowy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa (479 KB)