Ogłoszenie postępowania przetargowego

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie na:

Sprzedaż środka trwałego, tj. tomografu komputerowego CT Aquilion S16 TSX-101A/GC firmy Toshiba

Termin złożenia ofert: 21.12.2017r. do godz. 13:00

Tomograf stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, można oglądać w dni robocze, w godz. 8:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z pracownikiem Działu Technicznego, nr tel. (42) 672 19 62

CENA WYWOŁAWCZA: 150.000,00 zł brutto

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21.12.2017r. o godz. 13:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20

Informacje uzupełniające:

Charakter wiążący dla uczestników postępowania ma REGULAMIN postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi, z którym można się zapoznać na stronie internetowej oraz w siedzibie MCM im. Jonschera w Łodzi.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 19.12.2017r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 grudzień 2017 10:26 Jacek Denuszek
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2017 14:27 Jacek Denuszek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2017 14:51 Jacek Denuszek