Ogłoszenie postępowania przetargowego

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie na:

Dzierżawę powierzchni ścian w celu zainstalowania systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14

Termin złożenia ofert: 05.12.2017r. do godz. 12:00

Oględzin miejsca przeznaczonego na system telewizji szpitalnej można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum tel. 42 676 18 00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w sekretariacie oraz na stronie internetowej bip.jonscher.pl

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.12.2017r. o godz. 12:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 20

Informacje uzupełniające:

Charakter wiążący dla uczestników postępowania ma REGULAMIN postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi, z którym można się zapoznać na stronie internetowej oraz w siedzibie MCM im. Jonschera w Łodzi.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 30.11.2017r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 listopad 2017 15:03 Jacek Denuszek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 grudzień 2017 11:14 Jacek Denuszek