Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
konkurs ofert na:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 29.09.2021 r. do godz. 10:00

 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

 

 

Informacje uzupełniające:

Oferty zostaną przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.09.2021r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 15:16 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 15:25 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 15:26 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 15:26 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 15:27 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 wrzesień 2021 11:41 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 14:59 Anna Skałban