W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Centrum.

Informujemy, iż realizację przedsięwzięcia

„Modernizacja ujęcia wody podziemnej i budowa przyłącza wodociągowego od studni do budynku oraz budowa SUW na potrzeby drugostronnego zaopatrzenia III Miejskiego Szpitala im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w wodę”
o wartości 490.337,00 PLN dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotą 219.271,53 PLN

Logo WFOŚiGW

Informujemy o realizacji następującego przedsięwzięcia:

„Uporządkowanie gospodarki cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych”

o wartości 5.335.000 zł dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji o wartości 1.600.000 zł
oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o wartości 1.127.520 zł; w formie pożyczki o wartości 548.178,82 zł

NFOSiGW OZE Logo WFOŚiGW Logo NFOŚiGW

Logo ZPORR Flaga UE

W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR z lat 2004-2006 oraz informacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o możliwości rozdysponowania dodatkowych kwot na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi uzyskał możliwość dofinansowania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia