Finanse i mienie

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Centrum oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Centrum.

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Centrum oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich

Więcej o: Plany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Centrum, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Majątek Centrum służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Centrum

Więcej o: Mienie publiczne