Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach prawa. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Centrum