O Centrum

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Centrum: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania

Więcej o: Informacje ogólne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Więcej o: Podstawy prawne

Na tej stronie zamieszczamy informacje o przepisach wewnętrznych regulujących różne aspekty działania Centrum

Więcej o: Statut i regulaminy